artikla 29
EU yleinen tietosuoja-asetus
"Tietojenkäsittely rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän alaisuudessa"


=> administrative fine: Art. 83 (4) lit a
Henkilötietojen käsittelijä tai kukaan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän alaisuudessa toimiva henkilö, jolla on pääsy henkilötietoihin, ei saa käsitellä niitä muuten kuin rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti, ellei unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä niin vaadita.
=> artikla: 32

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!