Artikolu 29
UE Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data
"Ipproċessar taħt l-awtorità tal-kontrollur jew tal-proċessur"


=> administrative fine: Art. 83 (4) lit a
Il-proċessur u kull persuna li taġixxi taħt l-awtorità tal-kontrollur jew tal-proċessur li jkollhom aċċess għal data personali ma għandhomx jipproċessaw dik id-data ħlief fuq istruzzjonijiet mingħand il-kontrollur, sakemm ma jkunux meħtieġa jagħmlu dan taħt il-liġi tal-Unjoni jew ta' Stat Membru.
=> Artikolu: 32

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!