Artikel 29
EF generel forordning om databeskyttelse
"Behandling, der udføres for den dataansvarlige eller databehandleren"


=> administrative fine: Art. 83 (4) lit a
Databehandleren og enhver, der udfører arbejde for den dataansvarlige eller databehandleren, og som har adgang til personoplysninger, behandler kun disse oplysninger efter instruks fra den dataansvarlige, medmindre det kræves i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.
=> Artikel: 32

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!