Člen 29
EU Splošna uredba o varstvu podatkov
"Obdelava pod vodstvom upravljavca ali obdelovalca"


=> administrative fine: Art. 83 (4) lit a
Obdelovalec in katera koli oseba, ki ukrepa pod vodstvom upravljavca ali obdelovalca in ima dostop do osebnih podatkov, teh podatkov ne sme obdelati brez navodil upravljavca, razen če to od njega zahteva pravo Unije ali pravo države članice.
=> Člen: 32

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!