Článek 29
EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů
"Zpracování z pověření správce nebo zpracovatele"


=> administrative fine: Art. 83 (4) lit a
Zpracovatel a jakákoliv osoba, která jedná z pověření správce nebo zpracovatele a má přístup k osobním údajům, může tyto osobní údaje zpracovávat pouze na pokyn správce, ledaže jí jejich zpracování ukládá právo Unie nebo členského státu.
=> Článek: 32

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!