Artikel 94
EU allmän dataskyddsförordning
"Upphävande av direktiv 95/46/EG"


=> Grundläggande: 171
1. Direktiv 95/46/EG ska upphöra att gälla med verkan från och med den 25 maj 2018.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till denna förordning. Hänvisningar till arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter, som inrättades genom artikel 29 i direktiv 95/46/EG, ska anses som hänvisningar till Europeiska dataskyddsstyrelsen, som inrättas genom denna förordning.