THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Članak 75
EU Opća uredba o zaštiti podataka
"Tajništvo"


=> Razlog: 140
1. Odbor ima tajništvo koje osigurava Europski nadzornik za zaštitu podataka.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Tajništvo obavlja svoje zadaće isključivo prema uputama predsjednika Odbora.
3. Na osoblje Europskog nadzornika za zaštitu podataka koje sudjeluje u obavljanju zadaća koje su ovom Uredbom povjerene Odboru primjenjuju se odvojene linije izvješćivanja od onih za osoblje koje sudjeluje u obavljanju zadaća povjerenih Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.
4. Odbor i Europski nadzornik za zaštitu podataka prema potrebi utvrđuju i objavljuju memorandum o razumijevanju za provedbu ovog članka u kojem se utvrđuju uvjeti međusobne suradnje i koji se primjenjuje na osoblje Europskog nadzornika za zaštitu podataka koje sudjeluje u obavljanju zadaća koje su ovom Uredbom povjerene Odboru.
5. Tajništvo pruža analitičku, administrativnu i logističku potporu Odboru.
6. Tajništvo je osobito odgovorno za:
(a) tekuće poslove Odbora;
(b) komunikaciju između članova Odbora, njegova predsjednika i Komisije;
(c) komunikaciju s drugim institucijama i javnošću;
(d) uporabu elektroničkih sredstava za internu i eksternu komunikaciju;
(e) prijevode bitnih informacija;
(f) pripremu sastanaka Odbora i daljnje postupanje;
(g) pripremu, izradu i objavu mišljenja, odluka o rješavanju sporova među nadzornim tijelima i drugih tekstova koje Odbor donosi.