THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Članak 74
EU Opća uredba o zaštiti podataka
"Zadaće predsjednika"

1. Predsjednik ima sljedeće zadaće:
(a) saziva sastanke Odbora i priprema njegov dnevni red;
(b) obavješćuje vodeće nadzorno tijelo i predmetna nadzorna tijela o odlukama koje je donio Odbor u skladu s Članak 65.;
(c) osigurava pravodobno izvršavanje zadaća Odbora, osobito u vezi s mehanizmom konzistentnosti iz članka 63.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Odbor poslovnikom propisuje raspodjelu zadaća između predsjednika i zamjenikâ predsjednika.