THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


cikk 75
EU általános adatvédelmi rendelet
"Titkárság"


=> alap: 140
(1) A Testület titkársággal rendelkezik, amelyet az európai adatvédelmi biztos biztosít.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!(2) A titkárság kizárólag a Testület elnökének utasításai alapján végzi a feladatait.
(3) Az európai adatvédelmi biztos azon alkalmazottait, akik az e rendelettel a Testületre ruházott feladatok ellátásában részt vesznek, az európai adatvédelmi biztosra ruházott feladatok ellátásában részt vevő alkalmazottaktól eltérő függelmi rendszerben kell alkalmazni.
(4) A Testület és az európai adatvédelmi biztos adott esetben e cikk végrehajtásáról egyetértési megállapodást kötnek, amelyet közzétesznek, és ebben rendelkeznek együttműködésük feltételeiről; e megállapodást kell alkalmazni az európai adatvédelmi biztos hivatalának azon alkalmazottaira, akik részt vesznek az e rendelettel a Testületre ruházott feladatok ellátásában.
(5) A titkárság elemzési, igazgatási és logisztikai támogatást nyújt a Testületnek.
(6) A titkárság különösen a következőkért felel:
a) a Testület napi működése;
b) a Testület tagjai, elnöke és a Bizottság közötti kommunikáció,
c) a más intézményekkel és a nyilvánossággal folytatott kommunikáció;
d) az elektronikus eszközök használata a belső és külső kommunikáció céljára;
e) a releváns információk fordítása;
f) a Testület üléseinek előkészítése és az azokat követő intézkedések;
g) a Testület által elfogadott vélemények, a felügyeleti hatóságok közötti viták rendezéséről szóló döntések és egyéb szövegek előkészítése, szövegezése és közzététele.