THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


straipsnis 75
ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas
"Sekretoriatas"


=> Priežastis: 140
1. Valdyba turi sekretoriatą, kurio paslaugas teikia Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno įstaiga.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Sekretoriatas vykdo savo užduotis laikydamasis išmintinai Valdybos pirmininko nurodymų.
3. Vykdant šiuo reglamentu Valdybai pavestas užduotis dalyvaujantys Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno įstaigos darbuotojai atsiskaito skirtingiems vadovams, nei darbuotojai, vykdantys Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui pavestas užduotis.
4. Tam tikrais atvejais Valdyba ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas parengia ir paskelbia susitarimo memorandumą, kuriuo įgyvendinamas šis straipsnis; jame apibrėžiamos jų bendradarbiavimo sąlygos ir jis taikomas Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno įstaigos darbuotojams, dalyvaujantiems vykdant šiuo reglamentu Valdybai pavestas užduotis.
5. Sekretoriatas Valdybai teikia analitinę, administracinę ir logistinę paramą.
6. Sekretoriatas visų pirma atsako už:
a) Valdybos kasdienę veiklą;
b) Valdybos narių, jos pirmininko ir Komisijos tarpusavio ryšius;
c) ryšius su kitomis institucijomis ir visuomene;
d) elektroninių priemonių naudojimą vidaus ir išorės ryšiams palaikyti;
e) reikšmingos informacijos vertimą;
f) Valdybos posėdžių rengimą ir su jais susijusią tolesnę veiklą;
g) su Valdybos priimamomis nuomonėmis, sprendimais dėl priežiūros institucijų ginčų išsprendimo ir kitais tekstais susijusį parengiamąjį darbą, jų rengimą ir paskelbimą.