Razlog 140
EU Opća uredba o zaštiti podataka

(140) Odboru bi trebalo pomagati tajništvo koje osigurava Europski nadzornik za zaštitu podataka. Osoblje Europskog nadzornika za zaštitu podataka koje sudjeluje u izvršavanju zadaća povjerenih Odboru temeljem ove Uredbe trebalo bi biti odgovorno predsjedniku Odbora te svoje zadaće obavljati isključivo prema njegovim uputama.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!