raġuni 140
UE Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data

(140) Il-Bord għandu jkollu l-għajnuna ta' segretarjat ipprovdut mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. Il-persunal tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data involut fit-twettiq tal-kompiti mogħtija lill-Bord b'dan ir-Regolament għandu jwettaq il-kompiti tiegħu esklużivament taħt l-istruzzjonijiet ta', u jirrapporta lill-President tal-Bord.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!