raġuni 139
UE Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data

(139) Sabiex jippromwovi l-applikazzjoni konsistenti ta' dan ir-Regolament, il-Bord għandu jkun stabbilit bħala korp indipendenti tal-Unjoni. Biex jilħaq l-objettivi tiegħu, il-Bord għandu jkollu personalità ġuridika. Il-Bord għandu jkun rappreżentat mill-President tiegħu. Għandu jieħu post il-Grupp ta' Ħidma għall-Protezzjoni ta' Individwi fl-Ipproċessar ta' Data Personali stabbilit bid-Direttiva 95/46/KE. Għandu jkun magħmul mill-kap ta' awtorità superviżorja ta' kull Stat Membru u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jew ir-rappreżentanti rispettivi tagħhom. Il-Kummissjoni għandha tipparteċipa fl-attivitajiet tal-Bord mingħajr drittijiet ta' vot u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jkollu drittijiet ta' vot speċifiċi. Il-Bord għandu jikkontribwixxi għall-applikazzjoni konsistenti ta' dan ir-Regolament fl-Unjoni kollha, inkluż billi jagħti pariri lill-Kummissjoni, b'mod partikolari dwar il-livell ta' protezzjoni f'pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali, u jippromwovi l-kooperazzjoni tal-awtoritajiet superviżorji madwar l-Unjoni. Il-Bord għandu jaġixxi b'mod indipendenti fl-eżerċizzju tal-kompiti tiegħu.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!