THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Člen 73
EU Splošna uredba o varstvu podatkov
"Predsednik"

1. Odbor izmed svojih članov z navadno večino izvoli predsednika in dva namestnika predsednika.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Mandat predsednika in namestnikov predsednika je pet let in se lahko enkrat podaljša.