THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Člen 72
EU Splošna uredba o varstvu podatkov
"Postopek"

1. Odbor odločitve sprejema z navadno večino članov, razen če je v tej uredbi določeno drugače.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Odbor sprejme svoj poslovnik z dvotretjinsko večino svojih članov in določi svoj način delovanja.