THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Articolul 73
UE Regulamentul general privind protecția datelor
"Președintele"

(1) Comitetul alege un președinte și doi vicepreședinți din rândul membrilor săi, cu majoritate simplă.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!(2) Mandatul președintelui și al vicepreședinților este de cinci ani și poate fi reînnoit o singură dată.