THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Член 73
EC Общ регламент относно защитата на данните
"Председател"

1. Комитетът избира с обикновено мнозинство председател и двама заместник-председатели измежду своите членове.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Мандатът на председателя и на заместник-председателите е пет години и може да бъде подновяван еднократно.