THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Članak 73
EU Opća uredba o zaštiti podataka
"Predsjednik"

1. Odbor izabire predsjednika i dva zamjenika predsjednika iz redova svojih članova natpolovičnom većinom.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Mandat predsjednika i zamjenikâ predsjednika traje pet godina i može se produljiti jedanput.