THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Článok 73
EÚ všeobecné nariadenie o ochrane údajov
"Predseda"

1. Výbor si jednoduchou väčšinou volí spomedzi svojich členov predsedu a dvoch podpredsedov.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Funkčné obdobie predsedu a podpredsedov je päť rokov a je jedenkrát obnoviteľné.