THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Člen 74
EU Splošna uredba o varstvu podatkov
"Naloge predsednika"

1. Naloge predsednika so:
(a) sklicevanje sestankov odbora in priprava dnevnega reda;
(b) uradno sporočanje odločitev, ki jih v skladu s Člen 65 sprejme odbor, vodilnemu nadzornemu organu in zadevnim nadzornim organom;
(c) zagotavljanje pravočasne izpolnitve nalog odbora, zlasti v zvezi z mehanizmom za skladnost iz člena 63.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Odbor v svojem poslovniku določi razdelitev nalog med predsednikom in namestnikoma predsednika.