THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


straipsnis 73
ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas
"Pirmininkas"

1. Valdyba paprasta balsų dauguma iš savo narių renka pirmininką ir du jo pavaduotojus.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Pirmininko ir jo pavaduotojų kadencija yra penkeri metai; ji gali būti atnaujinta vieną kartą.