THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


cikk 73
EU általános adatvédelmi rendelet
"Az elnök"

(1) A Testület a tagjai közül egyszerű többséggel elnököt és két elnökhelyettest választ.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!(2) Az elnök és az elnökhelyettesek megbízatása öt évre szól, és egy alkalommal megújítható.