Priežastis 172
ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

(172) pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalį buvo pasikonsultuota su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris 2012 m. kovo 7 d. pateikė nuomonę (17);

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!