Perus 172
EU yleinen tietosuoja-asetus

(172) Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EY) N:o 45/2001 artikla 28 2 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon 7 päivänä maaliskuuta 2012 (17).

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!