Razlog 172
EU Opća uredba o zaštiti podataka

(172) Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s Članak 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća koji je dao mišljenje 7. ožujka 2012. (17).

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!