Razlog 172
EU Splošna uredba o varstvu podatkov

(172) Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v skladu s Člen 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001, ki je mnenje podal 7. marca 2012 (17).

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!