põhjus 172
EL isikuandmete kaitse üldmäärus

(172) Euroopa Andmekaitseinspektoriga konsulteeriti vastavalt määruse (EÜ) nr 45/2001 Artikkel 28 lõikele 2 ning ta esitas oma arvamuse 7. märtsil 2012. aastal (17).

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!