raġuni 147
UE Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data

(147) Fejn, f'dan ir-Regolament, ikun hemm regoli speċifiċi dwar il-ġurisdizzjoni, b'mod partikolari fir-rigward ta' proċedimenti li jfittxu rimedju ġudizzjarju inkluż kumpens, kontra kontrollur jew proċessur, ir-regoli ġenerali dwar il-ġurisdizzjoni bħal dawk tar-Regolament (UE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13) m'għandhomx jippreġudikaw l-applikazzjoni ta' tali regoli speċifiċi.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!