põhjus 147
EL isikuandmete kaitse üldmäärus

(147) Kui käesolevas määruses sisalduvad konkreetsed kohtualluvuse eeskirjad, eelkõige seoses menetlustega, kus vastutava töötleja või volitatud töötleja suhtes kasutatakse hüvitisega õiguskaitsevahendit, ei peaks üldise kohtualluvuse eeskirjad, nagu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1215/2012 (13) sisalduvad eeskirjad, mõjutama selliste konkreetsete eeskirjade kohaldamist.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!