Razlog 147
EU Opća uredba o zaštiti podataka

(147) Ako su posebna pravila o nadležnosti sadržana u ovoj Uredbi, posebno u vezi s postupcima kojima se traži pravni lijek, među ostalim i naknada, od voditelja obrade ili izvršitelja obrade, opća pravila o nadležnosti poput pravila iz Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (13) ne bi smjela dovoditi u pitanje primjenu takvih posebnih pravila.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!