THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Článek 53
EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů
"Obecné podmínky pro členy dozorového úřadu"


=> důvod: 121
1. Členské státy stanoví, že každý člen jejich dozorových úřadů je jmenován transparentním způsobem: - parlamentem, - vládou, - hlavou státu, nebo - nezávislým subjektem, kterému toto jmenování svěří právo členského státu.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Každý člen musí mít kvalifikaci, zkušenosti a dovednosti, zejména v oblasti ochrany osobních údajů, potřebné k plnění svých povinností a výkonu svých pravomocí.
3. Povinnosti člena končí uplynutím jeho funkčního období, odstoupením nebo povinným odchodem do důchodu v souladu s právem daného členského státu.
4. Člena může být odvolán pouze v případě závažného pochybení nebo pokud přestane splňovat podmínky pro plnění svých povinností.