THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Člen 53
EU Splošna uredba o varstvu podatkov
"Splošni pogoji za člane nadzornega organa"


=> Razlog: 121
1. Države članice zagotovijo, da vsakega člana nadzornega organa po preglednem postopku imenuje: - njihov parlament, - njihova vlada, - njihov voditelj ali - neodvisno telo, ki je na podlagi prava države članice pooblaščeno za imenovanje.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Vsak član ima kvalifikacije, izkušnje in znanje, zlasti na področju varstva osebnih podatkov, potrebno za opravljanje svojih dolžnosti in izvajanje svojih pooblastil.
3. Dolžnosti člana prenehajo v primeru prenehanja mandata, odstopa ali razrešitve v skladu s pravom zadevne države članice.
4. Član je razrešen le v primerih hujše kršitve ali če ne izpolnjuje več pogojev, ki se zahtevajo za opravljanje dolžnosti.