THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Članak 53
EU Opća uredba o zaštiti podataka
"Opći uvjeti za članove nadzornog tijela"


=> Razlog: 121
1. Države članice osiguravaju da svakog člana njihovih nadzornih tijela u okviru transparentnog postupka imenuje: - njihov parlament; - njihova vlada; - njihov šef države; ili - neovisno tijelo kojem je pravom države članice povjereno to imenovanje.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Svaki član mora imati kvalifikacije, iskustvo i vještine, posebno u području zaštite osobnih podataka, potrebne za obavljanje svojih dužnosti i izvršavanje svojih ovlasti.
3. Dužnosti člana završavaju u slučaju isteka mandata, ostavke ili razrješenja dužnosti u skladu s pravom dotične države članice.
4. Član smije biti otpušten samo u slučajevima teške povrede dužnosti ili ako član više ne ispunjava uvjete potrebne za izvršavanje dužnosti.