raġuni 55
UE Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data

(55) Barra minn hekk, l-ipproċessar ta' data personali minn awtoritajiet uffiċjali bil-għan li jinkisbu l-miri, stabbiliti mil-liġi kostituzzjonali jew mil-liġi pubblika internazzjonali, ta' assoċjazzjonijiet reliġjużi rikonoxxuti uffiċjalment jitwettaq għal raġunijiet ta' interess pubbliku.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!