raġuni 56
UE Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data

(56) Fejn, matul attivitajiet elettorali, l-operat tas-sistema demokratika fi Stat Membru teħtieġ li l-partiti politiċi jikkompilaw data personali dwar l-opinjonijiet politiċi tan-nies, l-ipproċessar ta' din id-data jista' jkun permess għal raġunijiet ta' interess pubbliku, dment li jiġu stabbiliti salvagwardji adatti.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!