úir 55
AE An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí

(55) Ina theannta sin, is ar mhaithe le leas an phobail a dhéanann údaráis oifigiúla sonraí pearsanta a phróiseáil chun aidhmeanna na gcomhlachas reiligiúnach atá aitheanta go hoifigiúil a bhaint amach, ar aidhmeanna iad atá leagtha síos le dlí bunreachtúil nó le dlí idirnáisiúnta poiblí.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!