основание 55
EC Общ регламент относно защитата на данните

(55) Освен това обработването на лични данни от официални органи за постигането на целите, определени в конституционното право или в международното публично право, на официално признати религиозни сдружения се извършва по съображения от обществен интерес.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!