raġuni 12
UE Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data

(12) L-Artikolu 16(2) tat-TFUE jagħti mandat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li jistabbilixxu r-regoli relatati mal-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali u r-regoli relatati mal-moviment liberu tad-data personali.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!