Razlog 12
EU Opća uredba o zaštiti podataka

(12) Člankom 16. stavkom 2. UFEU-a Europskom parlamentu i Vijeću nalaže se utvrđivanje pravila o zaštiti pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka i pravila u vezi sa slobodnim kretanjem takvih podataka.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!