úir 96
AE An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí

(96) D'fhonn a áirithiú go bhfuil an phróiseáil a bheartaítear i gcomhréir leis an Rialachán seo agus, go háirithe, chun an riosca atá ann don ábhar sonraí a mhaolú, ba cheart dul i gcomhairle leis an údarás maoirseachta freisin agus beart reachtach nó beart rialála á ullmhú, ar beart é lena bhforáiltear do phróiseáil sonraí pearsanta.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!