úir 95
AE An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí

(95) Ba cheart don phróiseálaí cuidiú leis an rialaitheoir, más gá agus arna iarraidh sin dó nó di, agus é á áirithiú ag an rialaitheoir go bhfuil na hoibleagáidí a eascraíonn as measúnuithe tionchair ar chosaint sonraí a dhéanamh agus as réamhchomhairliúchán leis an údarás maoirseachta á gcomhlíonadh.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!