raġuni 96
UE Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data

(96) Għandha ssir ukoll konsultazzjoni mal-awtorità superviżorja matul it-tħejjija ta' miżura leġiżlattiva jew regolatorja li tipprevedi l-ipproċessar ta' data personali, sabiex tiġi żgurata konformità tal-ipproċessar maħsub ma' dan ir-Regolament u b'mod partikolari sabiex jittaffa r-riskju involut għas-suġġett tad-data.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!