úir 160
AE An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí

(160) I gcás ina bpróiseáiltear sonraí pearsanta chun críocha taighde stairiúil, ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo maidir leis an bpróiseáil sin. Ba cheart a áireamh leis sin taighde stairiúil agus taighde chun críoch ginealach, agus é á chur san áireamh nár cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo maidir le daoine éagtha.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!