Razlog 160
EU Opća uredba o zaštiti podataka

(160) Ako se osobni podaci obrađuju u svrhe povijesnog istraživanja, ova Uredba trebala bi se primjenjivati i na takvu obradu. To bi također trebalo obuhvaćati povijesno istraživanje i istraživanje u genealoške svrhe, imajući u vidu da se ova Uredba ne bi trebala primjenjivati na preminule osobe.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!