основание 160
EC Общ регламент относно защитата на данните

(160) Когато се обработват лични данни за целите на исторически изследвания, настоящият регламент следва да се прилага и за този вид обработване. Това следва да включва също исторически изследвания и изследвания за генеалогични цели, като се има предвид че настоящият регламент не следва да се прилага за починали лица.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!