úir 161
AE An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí

(161) Chun críche toiliú a thabhairt maidir le rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí taighde eolaíoch i dtrialacha cliniciúla, ba cheart feidhm a bheith ag forálacha ábhartha Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (15).

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!