raġuni 160
UE Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data

(160) Fejn data personali tiġi pproċessata għal finijiet ta' riċerka storika, dan ir-Regolament għandu japplika wkoll għal dak l-ipproċessar. Dan għandu jinkludi wkoll riċerka storika u riċerka għal finijiet ġenealoġiċi, b'kont meħud li dan ir-Regolament ma għandux japplika għal persuni deċeduti.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!