Članak 20
EU Opća uredba o zaštiti podataka
"Pravo na prenosivost podataka"


=> Članak: 15
=> Razlog: 68
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit b
1. Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako:
=> Članak: 12
(a) obrada se temelji na privoli u skladu s Članak 6. stavkom 1. točkom (a) ili Članak 9. stavkom 2. točkom (a) ili na ugovoru u skladu s Članak 6. stavkom 1. točkom (b); i
(b) obrada se provodi automatiziranim putem.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka na temelju stavka 1. ispitanik ima pravo na izravni prijenos od jednog voditelja obrade drugome ako je to tehnički izvedivo.
=> Članak: 12
3. Ostvarivanjem prava iz stavka 1. ovog članka ne dovodi se u pitanje članak 17. To se pravo ne primjenjuje na obradu nužnu za obavljanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene voditelju obrade.
4. Pravo iz stavka 1. ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.