Artikkel 20
EL isikuandmete kaitse üldmäärus
"Andmete ülekandmise õigus"


=> Artikkel: 15
=> põhjus: 68
=> administrative fine: Art. 83 (5) lit b
1. Andmesubjektil on õigus saada teda puudutavaid isikuandmeid, mida ta on vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, ilma et vastutav töötleja, kellele kõnealused isikuandmed on esitatud, seda takistaks, kui
=> Artikkel: 12
a) töötlemine põhineb Artikkel 6 lõike 1 punktis a või Artikkel 9 lõike 2 punktis a osutatud nõusolekul või Artikkel 6 lõike 1 punktis b osutatud lepingul ning
b) töödeldakse automatiseeritult.
2. Kui andmesubjekt kasutab lõike 1 kohaselt andmete ülekandmise õigust, on tal õigus nõuda, et vastutav töötleja edastab andmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.
=> Artikkel: 12
3. Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud õiguse kasutamine ei piira Artikkel 17 kohaldamist. Seda õigust ei kohaldata töötlemise suhtes, mis on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks.
4. Lõikes 1 osutatud õigus ei kahjusta teiste isikute õigusi ja vabadusi.


back next
BG - CS - DA - DE - EL - EN - ES - ET - FI - FR - GA - HR - HU - IT - LT - LV - MT - NL - PL - PT - RO - SK - SL - SV

Would you like to implement the EU General Data Protection Regulation step-by-step? Do you want clear explanations of specific issues and well-thought-out checklists? Do you want to ensure you are data-protection-compliant? If so the PrivazyPlan® is just what you are looking for.

© SecureDataService, Nicholas Vollmer, Priorstr. 63, D-41189 Mönchengladbach, Germany, +49 2166 96523-38, info@privazyplan.eu (siehe Impressum / Datenschutz) (05.09.2018)