důvod 79
EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů

(79) Ochrana práv a svobod subjektů údajů i odpovědnost správců a zpracovatelů, mimo jiné pokud jde o jejich monitorování a opatření vůči nim přijímaná dozorovými úřady, vyžadují, aby bylo jasně určeno, kdo má plnit jednotlivé povinnosti stanovené v tomto nařízení, včetně případů, kdy správce určuje účely a prostředky zpracování společně s jinými správci nebo kdy je operace zpracování prováděna pro správce.
=> Článek: 28

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!